Yhteistoiminta

Suomen veteraaniliittojen valtuuskunta VEVA on sotiemme veteraanien yhteistyöelin.
Valtuuskunta on perustettu kansallisen veteraanipäivän aattona 26.4.1999.
Valtuuskunnan kunniapuheenjohtajana toimi presidentti Mauno Koivisto.

VEVAn jäsenjärjestöt:

Sotainvalidien Veljesliitto r.y.
Perustettu 1940

Suomen Sotaveteraaniliitto r.y.
Perustettu 1957

Rintamaveteraaniliitto r.y.
Perustettu 1964

Muut yhteistoimintajärjestöt:

Kaatuneitten Omaisten Liitto r.y.
Perustettu 1945

Mannerheim-ristin ritarien säätiö
Perustettu 1951

Sotavainajien muiston vaalimisyhdistys r.y.
Perustettu 1998

Tammenlehvän Perinneliitto r.y.
Perustettu 2003

Veteraanivastuu r.y.
Sotiemme veteraanien keräysyhteisö
Perustettu 2006

 

Linkit

Eduskunta
Valtioneuvosto
Kaatuneitten Omaisten Liitto ry
Kadettikunta r.y
Maailman Veteraanijärjestö MVJ
Mannerheim-ristin ritarien säätiö rs
STEA
Reserviläisliitto ry
Sotainvalidien veljesliitto ry
Sotavainajien muiston vaalimisyhdistys ry
Sotilaskotiliittoliitto ry
Suomen Sotaveteraaniliitto ry
Suomen Lottaperinneliitto ry
Suomen Pojat ry
Suomen Rauhanturvaajaliitto ry
Suomen Reserviupseeriliitto ry
Sotiemme Veteraanit ry
Bikers for Veterans
Tammenlehvän Perinneliitto
Ritarikunnat