Varainhankinta

Veteraanivastuu ry:
SOTIEMME VETERAANIT -KERÄYS
Sotainvalidien veljesliitto, Suomen Sotaveteraaniliitto, Rintamaveteraaniliitto ja Kaatuneitten Omaisten Liitto ovat yhdistäneet varainhankinnan Sotiemme Veteraanit -keräysnimen alle. Sotien veteraanien keräystä hoitaa rekisteröity yhdistys Veteraanivastuu r.y.

Keräyksen tavoitteena on hankkia varoja jotta sotiemme veteraanit, miehet ja naiset, sekä puolisot ja sotalesket voisivat elää itsenäisesti omissa kodeissaan mahdollisimman pitkään. Avuntarvitsijoita on runsaasti, sillä sotiemme 1939—1945 veteraaneja on vielä elossa vuoden 2019 alussa alle 11000, heistä runsas puolet saa ylimääräistä rintamalisää. Heidän eläkkeensä on 700—1 000 euroa kuukaudessa.

Veteraanijärjestöjen yhdistykset ja osastot käyttävät varat vähävaraisten veteraanien, heidän puolisoidensa sekä sotaleskien tukemiseen kuten sairaus- ja lääkekulujen omavastuuosuuksiin, erilaisten apuvälineiden hankintaan sekä virkistykseen.
Veteraanien tukitarve kasvaa ikääntyessä, täsmätukea tarvitaan entistä enemmän. Kuntien veteraaneille tarjoamat palvelut eivät kata läheskään kaikkia oleellisia tarpeita.

Valtakunnallisesti keräystuottoa on kerätty monella eri tavoin: lahjoittajapostituksella, merkkipäivälahjoituksilla, yrityslahjoituksilla, valtakunnallisella lahjoituspuhelimella sekä erilaisten tätä tarkoitusta varten valmistettujen tuotteiden myynnillä.

Tämän vuoden Sotiemme Veteraanit -keräyksessä maa on jaettu kahteenkymmeneenneljään keräyspiiriin, jossa keräystä on organisoinut ja hoitanut keräysvastaava. Jokaisella keräyspiirillä on myös oma keräystili, jonne tulevat varat käytetään saman piirin alueella asuvien veteraanien, heidän puolisoidensa, leskiensä ja sotaleskien tukemiseen.