• Perustava kokous 5.4.1964 Helsingissä

Rintamaveteraaniliitto

Rintamamiesveteraanien Liiton (vuodesta 1999 Rintamaveteraaniliitto) perustava kokous on pidetty Helsingissä kauppakorkeakoululla 5.4.1964. Liitolla on 14 piiriyhdistystä, jotka kattavat koko maan ja 139 paikallisosastoa, joissa on noin 4 000 rintamaveteraanijäsentä ja noin 5 000 kannattajajäsentä. Liiton puheenjohtaja on ministeri Matti Louekoski Helsingistä ja liittovaltuuston puheenjohtaja kenraaliluutnantti Antti Simola Tuusulasta.

Liiton tarkoitus ja tehtävä

Liitto on vuosien 1939 -1945 sotiin osallistuneiden rintamaveteraanien ja heidän perheenjäsentensä etujärjestö, jonka tarkoituksena on veteraanien edunvalvonta. Liitto pyrkii parantamaan veteraanien kuntoutusta, eläketurvaa sekä erilaisia palveluita, joilla tuetaan veteraanien itsenäistä selviytymistä omassa kodissa. Keski-iän ollessa jo 91 vuotta erilaisten palveluiden tarve kasvaa lähivuosina.

Veteraanien edunvalvontaa hoidetaan yhdessä muiden veteraanijärjestöjen kanssa huhtikuussa 1999 perustetun Suomen veteraaniliittojen valtuuskunnan toimesta.

Toiminnan luonne

Liitto on sitoutumaton, eikä osallistu poliittiseen tai sotilaalliseen toimintaan.

Jäsenlehti

Jäsenten yhdyssiteenä toimii Veteraanilehti, joka vuonna 2018 ilmestyy neljä kertaa. Ilmestymispäivät ovat 7.3., 30.5., 10.10., ja 12.12.

Toiminnan rahoitus

Liiton toiminta rahoitetaan raha-automaattiyhdistyksen yleisavustuksella sekä jäsenmaksutuloilla. Liitto jakaa Sotiemme Veteraanit -varainhankinnasta saadun osuuden sekä muut lahjoitusvarat piirien kautta veteraanijäsenille käytettäväksi kotona asumisen tukemiseen. Kansalta kerättyjä varoja ei käytetä liiton toimintaan.

Kansainvälinen toiminta

Rintamaveteraaniliitto on ollut vuodesta 1979 lähtien Maailman Veteraanijärjestön jäsen.

Rintamaveteraaniliitto – Frontveteranernas förbund ry

Käyntiosoite: Kellosilta 4C

Postiosoite: PL 600, 00521 HELSINKI

Puhelin (09) 6840 770