• Perustava kokous 5.4.1964 Helsingissä

Rintamaveteraaniliitto

Rintamamiesveteraanien Liiton (vuodesta 1999 Rintamaveteraaniliitto) perustava kokous on pidetty Helsingissä kauppakorkeakoululla 5.4.1964. Liitolla on 14 piiriyhdistystä, jotka kattavat koko maan ja 111 paikallisosastoa, joissa on noin 1800 rintamaveteraanijäsentä ja noin 3500 kannattajajäsentä. Liiton puheenjohtaja on ministeri Matti Louekoski Helsingistä ja liittovaltuuston puheenjohtaja kenraaliluutnantti Antti Simola Tuusulasta.

Liiton tarkoitus ja tehtävä

Liitto on vuosien 1939 -1945 sotiin osallistuneiden rintamaveteraanien ja heidän perheenjäsentensä etujärjestö, jonka tarkoituksena on veteraanien edunvalvonta. Liitto pyrkii parantamaan veteraanien kuntoutusta, eläketurvaa sekä erilaisia palveluita, joilla tuetaan veteraanien itsenäistä selviytymistä omassa kodissa. Keski-iän ollessa jo 91 vuotta erilaisten palveluiden tarve kasvaa lähivuosina.

Veteraanien edunvalvontaa hoidetaan yhdessä muiden veteraanijärjestöjen kanssa huhtikuussa 1999 perustetun Suomen veteraaniliittojen valtuuskunnan toimesta.

Toiminnan luonne

Liitto on sitoutumaton, eikä osallistu poliittiseen tai sotilaalliseen toimintaan.

Jäsenlehti

Jäsenten yhdyssiteenä toimii Kenttäpostia -lehti, jota julkaistaan vuoden 2019 alusta alkaen yhdessä Suomen Sotaveteraaniliiton kanssa. Lehti ilmestyy neljä-kuusi kertaa vuodessa. Aiemmin liitto julkaisi omaa Veteraani -lehteä.

Toiminnan rahoitus

Liiton toiminta rahoitetaan Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskuksen (STEA) yleisavustuksella sekä jäsenmaksutuloilla. Liitto jakaa Sotiemme Veteraanit -varainhankinnasta saadun osuuden sekä muut lahjoitusvarat piirien kautta veteraanijäsenille käytettäväksi kotona asumisen tukemiseen. Kansalta kerättyjä varoja ei käytetä liiton toimintaan.

Kansainvälinen toiminta

Rintamaveteraaniliitto on ollut vuodesta 1979 lähtien Maailman Veteraanijärjestön jäsen. Suomalaisia veteraanijärjestöjä edustaa kansainvälisessä toiminnassa Rauhanturvaajaliitto.

Rintamaveteraaniliitto – Frontveteranernas förbund ry

Käyntiosoite: Kellosilta 4C

Postiosoite: PL 600, 00521 HELSINKI

Huom. käytössä matkapuhelinnumerot, katso toimisto!